Contactgegevens:

http://www.exigoshop.com

Pottumstraat 21, 3088GP Rotterdam

Exigo Shop B.V. Functionaris gegevensbescherming Hij/zij is te bereiken via info@exigoshop.com en via het telefoonnummer: & nbsp; 085-4019131

Persoonsgegevens die wij verwerken?

- Voor- en achternaam
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekken aangeven bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met klantcontactgegevens via een app
- Internetbrowser en apparaattype
- Bankrekeningnummer

& nbsp;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Onze website en/of onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exigoshop.com, dan verwijderen wij deze informatie. & Nbsp;

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens. Exigo Shop B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen?

- Verwerking van uw betaling & nbsp;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of onze reclamefolder
- Om u te kunnen bellen of een e-mail te kunnen sturen indien dit nodig is voor het verlenen van onze dienstverlening
> - Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om u de mogelijkheid te geven een account aan te maken
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- Exigo Shop BV analyseert uw gedrag op de website Dit zal de website verbeteren en het aanbod van producten en diensten aanpassen aan uw voorkeuren. & nbsp;

& nbsp;

Geautomatiseerde besluitvorming?

Exigo Shop B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exigo Shop B.V.) tussen zit. Exigo Shop B.V maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of -systemen: Cs-Cart en bijbehorende onderdelen en betalingssystemen.

& nbsp;

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Exigo Shop B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 3 maanden

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Exigo Shop B.V levert uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

& nbsp;

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Exigo Shop B.V gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website en uw gebruiksvriendelijkheid. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Dit stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt cookies weigeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

& nbsp;

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een specifiek verzoek naar info@exigoshop.com.

p>

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de nummerstrook onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Exigo Shop B.V. zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, beantwoorden.

Exigo Shop B.V wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact -met-de-autoriteit-persoonsgegevens / tip-ons "> https: // autoriteitpersoonsgegevens ... p>

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
Exigo Shop B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@exigoshop.com