İlkçağ Felsefe Tarihi 3; Aristoteles

95,00

  Contact met partner
  • Veilig betalen en bestellen
  • Gratis retourneren binnen 14 dagen
  • Profiteer van de handigste verzendfaciliteiten
  • 100% klanttevredenheid

Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı zihnin
keşfedilmesidir. Bu keşfin sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramlarını ve bunların arkalarında yatan yöntemleri
bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir. Prof. Dr. Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi’ni yazarken
izlemeye çalıştığı yöntemin filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak olduğunu ve böylelikle okurun filozofun metniyle
doğrudan karşılaşma imkânına sahip olacağını dile getiriyor. Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi’nin
bu üçüncü cildinin tümünde Aristoteles’in öğreti ve düşüncelerini ele alıyor. Bilimin gerçek anlamda kurucusu, insanlığın ilk öğretmeni ve
filozofu gibi sıfatlara sahip olan Aristoteles’in ruh kuramından ahlâk felsefesine; siyasete ilişkin görüşlerinden retorik ve poetike kadar tüm
düşüncelerinin ele alındığı bu eser, bağımsız bir monografi özelliği ile de öne çıkıyor. Aristoteles’in öğretisini ve yöntemini kendisi bir bilim
olmaksızın bilime en yakın olan felsefe olarak niteleyen Ahmet Arslan, filozofun düşüncesinin çeşitli yönlerini kapsamlı olarak incelerken,
eserlerinden de kaynak alıntılara yer veriyor. Bu kitabın yazarı Yunanlıların en bilgesi, mantık, fizik ve metafiziği ortaya koymuş
ve tamamlamış olan Nikomakhosoğlu Aristoteles’tir… Yaklaşık bin beş yüz yıldır onu takip etmiş olanların hiçbiri ne onun eserlerine herhangi
bir şey ekleyebilmiş, ne de onda önemli bir hata bulabilmiştir. Bütün bunların tek bir insanın şahsında biraraya gelmesi olağan dışı ve mucizevi
bir şeydir. Bu kadar özel bir şahıs insandan çok ‘ilahi’ bir varlık olarak adlandırılmaya layıktır ve bundan dolayı eskiler onu ‘ilahi’ diye
adlandırmaktaydılar. İbn Rüşt (Badawi, A, Histoire de la Philosophie en Islam II, s. 762’den naklen)ki

Extra informatie

Merk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

EAN

9786053990017

Niet meer aanbiedingen voor dit product!